1./ Tiền Thưởng Cho Truy Tìm Tài Sản CSVN


Văn Phòng Truy Tìm Tài Sản Tội Phạm CSVN
Bureau Of Research For Criminal Fortunes Of Vietnamese Communism
Bureau De Recherche Des Fortunes Criminelles Du Communisme Vietnamien

22 Rue du Prieuré, CH-1202 GENEVA, Switzerland
Tel:0041 22 731 82 66. Mobile:0041 79 766 65 83. Fax:0041 22 738 28 08
Email: TRUY TIM TAI SAN CSVN <vanphongtttscsvn@gmail.com>

TIỀN THƯỞNG CHO TRUY TÌM TÀI SẢN CSVN

NGUYỄN PHÚC LIÊN
Geneva, 20.02.2011

Ngày 16.02.2011, chúng tôi đã viết để nghị một thí điểm VĂN PHÒNG TRUY TÌM TÀI SẢN TÔI PHẠM CSVN đặt tại Geneva, Thụy sĩ mà tôi tự nguyện là Thư ký trách nhiệm cho VĂN PHÒNG. Một số Độc giả ủng hộ ý kiến này. Sau khi phổ biến đề nghị và ngay lập tức sau mấy phút, chúng tôi nhận được ý kiến ủng hộ đầu tiên đến từ Quốc nội. Vì ý kiến đầu tiên này công khai, nên chúng tôi xin trích đăng dưới đây ý kiến đầu tiên này:

From: “do thinh” dothinh1@yahoo.com
To: “NGUYEN PHUC LIEN” viettudan@yahoo.com

Kính ông Nguyễn Phúc Liên,

Rất hoan nghênh!
Kính chúc ông và cộng sự sớm gặt hái thành công, thông báo rộng rãi để cộng đồng quốc nội + hải ngoại cùng chia vui.

Kính,
Đỗ Thịnh, 69 tuổi, Hà Nội, Việt Nam

Chúng ta, từ Quốc nội đến Hải ngoại, đều mong mỏi rằng những Tài sản tội phạm này phải được hoàn trả lại cho Dân chúng Việt Nam. VĂN PHÒNG TRUY TÌM TÀI SẢN TỘI PHẠM CSVN muốn đóng góp sức nhỏ của mình vào nguyện vọng chung của Dân Tộc.

Việc thành công hay không cần phải do sự đóng góp sức lực làm việc của mọi người, thuộc mọi giới, chứ không phải chỉ do một số người, dù có là chuyên viên trong ngành nghiệp đi nữa. Chính vì cần sự đóng góp của mọi người, thuộc mọi giới, mà chúng tôi muốn nói tới trong bài này về TIỀN THƯỞNG CHO TRUY TÌM TÀI SẢN CSVN.

Biết rằng mọi người làm việc vì tinh thần, vì đòi hỏi của Quốc gia Dân tộc, nhưng TIỀN THƯỞNG vẫn là STIMULUS cho việc cố gắng thêm. Bữa cơm ngon cần có mắm muối gia vị tạo khoái khẩu, nếu không, bữa cơm dễ nhạt nhẽo dần.

Chúng tôi coi mỗi vụ TRUY TÌM ra được TÀI SẢN CSVN là một THƯƠNG VỤ (Transaction) như mọi Thương vụ Tài chánh, Thương mại (Financial & Commercial Transactions). Tỉ dụ một Dự án muốn kiếm Vốn, phải qua những Dịch vụ tìm cho ra Nguồn Vốn. Những người làm việc để tìm cho ra Nguồn Vốn phải được thưởng công. Thực vậy trong khi tìm nguồn vốn, những người này đã chịu nhiều chi phí như di chuyển, điện thoại và thời giờ. Tối thiểu, khi Dự án có được vốn nhờ sự làm việc này, thì người Chủ Dự án cũng phải hoàn lại một số tiền cho những người đã phải chi tiêu trước để tìm ra nguồn vốn cho mình. Thêm vào việc hoàn trả cho những chi tiêu trước, Chủ dự án cũng nên thưởng công thêm cho tương xứng với những cố gắng của người kiếm ra nguồn vốn. TIỀN THƯỞNG mang cả hai ý nghĩa hoàn trả cho những chi tiêu mà người tìm nguồn vốn đã bỏ ra trước, đồng thời thưởng cho sự thành công là đã kiếm ra được vốn.

Chúng tôi coi việc TRUY TÌM TÀI SẢN TỘI PHẠM CSVN như những Thương vụ Tài chánh, Địa ốc, Dịch vụ hay Thương mại hàng hóa. Những người cố gắng làm viNhu7c, bỏ ra thời giờ và chi tiêu trong lúc làm việc phải được lãnh TIỀN THƯỞNG khi việc TRUY TÌM và PHỤC HỒI tài sản cho Quốc gia thành công. Cũng như mọi Thương vụ, TIỀN THƯỞNG này được tính  theo phần trăm (%) trên Trị giá Thương vụ.

Chúng tôi thấy rằng việc TRUY TÌM không phải là dễ dàng, cần phải nhiều thời giờ và nhiều cố gắng chi tiêu, nên chúng tôi đề nghị TIỀN THƯỞNG đó tối thiểu là 5% (năm phần trăm) tính trên Tổng số Giá trị TÀI SẢN tìm ra được và phục hồi về cho Quốc gia.

Tỉ dụ Nguyễn Tấn Dũng gửi cất dấu tại Thụy sĩ số tiền USD.100 triệu dưới dạng Cash Deposit ở Ngân Hàng. Khi ai truy tìm được món tiền đó và khi Chính quyền Liên Bang Thụy sĩ quyết định phục hồi món tiền về cho Việt Nam, thì Việt Nam ra lệnh cho Ngân Hàng trích ra 5% của USD.100 triệu để thưởng cho người đã truy tìm ra được “kho tàng mà quân cướp cất giấu “. 5% của USD.100 triệu là USD.5 triệu TIỀN THƯỞNG.

VĂN PHÒNG TRUY TÌM TÀI SẢN TỘI PHẠM CSVN không tham dụ vào TIỀN THƯỞNG 5%. Số TIỀN THƯỞNG 5% này thuộc trọn về người TRUY TÌM ra được. VĂN PHÒNG chỉ có nhiệm vụ lo liệu Giấy tờ mang tính các Pháp Lý bảo đảm an toàn 5% TIỀN THƯỞNG cho những ai đã TRUY TÌM ra được TÀI SẢN TỘI PHẠM CSVN.

Trong phạm vi bài hôm nay, chúng tôi chỉ đặt ra vấn đề nguyên tắc phải có TIỀN THƯỞNG (FEE & COMMISSION PROTECTION) cho việc TRUY TÌM TÀI SẢN CSVN giống như mọi Thương vụ Tài chánh, Thương mại.

Trong những bài tới, chúng tôi sẽ nói về Tiến Trình (Procedures) và những Giấy Tờ Luật Pháp (Legal Documents) ký kết để bảo đảm TIỀN THƯỞNG này theo đúng những Quy định bởi PHÒNG THƯƠNG MẠI PARIS (Chamber of Commerce Paris). Những Quy định này được Quốc tế công nhận. Người TRUY TÌM TÀI SẢN CSVN phải được bảo đảm về TIỀN THƯỞNG bởi những Tài liện như:

=>     NC&ND—Non-Circumvention & Non-Disclosure
=>     FEE & COMMISSION PROTECTION AGREEMENT
=>     UNCONDTIONAL & IRREVOCABLE BANK PAYORDER

Thay mặt/ For / Pour
VĂN PHÒNG TRUY TÌM TÀI SẢN TỘI PHẠM CSVN
BUREAU OF RESEARCH FOR CRIMINAL FORTUNES OF VIETNAMESE COMMUNISM
BUREAU DE RECHERCHE DES FORTUNES CRIMINELLES DU COMMUNISME VIETNAMIEN

Dr. NGUYEN PHUC LIEN
Thư ký/ Secretary/ Secrétaire

10 Misconceptions That Increase the Likelihood of FCPA Violations

Chicago — April 14, 2011 — With the increase in litigation over the last four years around the 30-year-old Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) putting a spotlight on bribery among public officials in foreign jurisdictions, consultancy Grant Thornton has teamed with enterprise risk specialist EthicsPoint to create a paper that looks at 10 common misconceptions that can increase the likelihood of corporate FCPA violations.

“The large number of FCPA cases and the formation of specialized FCPA units within Federal agencies, suggest that this is a long-term initiative for regulators,” said Bill Olsen, Grant Thornton economic advisory service principal and the firm’s FCPA practice leader. “While working with our clients to address issues in this area, we have observed that many multinational organizations are especially interested in tactics that will fully address their FCPA risks.”

“Organizations doing business globally usually have a robust ethics and compliance program in place,” said David Childers, president and CEO of EthicsPoint. “Having a management-supported program visible in the organization helps show a company’s commitment to conducting business correctly — and can reduce potential penalties.”

The two firms offered the following 10 common misconceptions that companies should address to stay in compliance with the FCPA and potentially avoid penalties:

1.”Based on our company profile, we don’t have any FCPA risks.”

If a company has even a few interactions with overseas markets, assessing potential FCPA or other anti-corruption risks is highly recommended.

2.”We are a private company so we don’t have to be concerned with the FCPA”

Although many of the highly publicized FCPA enforcement actions have been against public companies, private companies are just as likely to come under review by government enforcement agencies.

3.”Our employees know our position on ethics because our policies spell it out.”

Assuming that a company’s code of conduct ensures adequate conveyance of management’s position on ethics may be a misplaced perception; the tone at the top must be emphasized throughout the company on an ongoing basis to be effective.

4.”As long as employees and agents have certified that they have not paid bribes, we have done enough.”

A simple cursory certification by employees, sales agents, business consultants or others operating on behalf of the company will not hold up as a defensible position when a company needs to explain to regulators the actions taken to prevent bribery payments.

5.”These are challenging economic times. We need to make cutbacks in FCPA compliance, just as we have in all other areas of the business.”

Budget reductions and decreased spending in this area can potentially lead to increases in corrupt payments as overseas agents and business partners have a sense of what they can get away with. The downside of an enforcement action against a company can easily outweigh budget cuts.

6.”Our global whistleblower hotline is effective because no violations have been reported to date.”

Fewer than 3 percent of misconduct reports that come into an organization occur through the hotline. An organizational imperative must exist to capture reports of wrongdoing — regardless of method — and to paint a true picture of the risks posed to the organization.

7.”Since we don’t have a controlling interest in our overseas business partnership, we have no need or authority to extend our compliance program and policies.”

A company must protect themselves by ensuring that joint venture partners are conducting business in accordance with FCPA and local corruption laws, regardless of ongoing control.

8.”We will determine how to address an FCPA violation once a violation is identified.”

Determining how to handle misconduct on the fly will typically result in missteps and delays during the investigation. Establishing an investigative protocol prior to the occurrence of any FCPA wrongdoing can save significant time and money.

9.”Every business unit and sales office undergoes the same FCPA compliance testing, regardless of the type of business and location.”

A company’s risk of FCPA or local anti-corruption law infractions may vary based on the location and type of business conducted.

10.”Common practice in our industry is to pay for airfare and lodging for foreign officials to attend conferences or trade shows.”

The practice of paying extravagant travel and entertainment expenses is viewed as a cost of doing business in certain countries. However, companies will run afoul of the law if they do not abide by the policies established by U.S. regulators and overseas prosecutors.

More information on these FCPA misconceptions is available at www.ethicspoint.com/FCPA or www.GrantThornton.com/FAIS.

Advertisements
One Response “1./ Tiền Thưởng Cho Truy Tìm Tài Sản CSVN” →
  1. giống mấy vụ dụ dổ dân tôc thiểu số quá.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: