Ông Ngô Đình Nhu với viễn kiến nhận diện kẻ thù Trung Cộng đang là sự thật

Posted on August 11, 2012

0ông Ngô Đình Nhu

Trong lịch sử Việt Nam thời cận đại, đảng Cộng sản Việt Nam mỗi khi bị dồn vào thế lâm nguy đều tìm cách giải nguy bằng chiến thuật kêu gọi liên hiệp với người quốc gia để chống kẻ thù chung, nhưng thật sự là chiến thuật tiêu lòn để hại người quốc gia. Phần lớn, người quốc gia thường có lý tưởng vì quốc gia dân tộc, nên chân thật và cả tin. Thế rồi, hầu hết những người liên hiệp với đảng Cộng sản đều bị ám hại hoặc bị cộng sản giăng bẫy cho kẻ thù sát hại.

Ngày nay, Cộng sản Việt Nam cũng đang tứ bề thọ địch và nguy khốn vì thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều không còn, nên họ đang giở ra trò cũ: liên hiệp với các đảng phái quốc gia để cùng chống Trung Cộng xâm lăng. Một vài tổ chức chống Cộng ở hải ngoại vội hưởng ứng và chủ trương liên kết với Cộng sản Việt Nam để chống Trung Cộng xâm lăng.

Là một đảng với lập trường chống Cộng để xây dựng một nước Việt Nam dân chủ tự do, chúng ta cần kiểm điểm lại tình hình để xác định vị thế đấu tranh và không mắc mưu cộng sản lần nữa trong ván bài cứu nước, cứu dân.

1.- Hiểm họa ngoại xâm từ phương Bắc là một hiễm hoạ có thật

Trung Quốc là kẻ thù từng xâm chiếm và đô hộ nước ta hơn một ngàn năm. Do đó, họ có tâm lý là luôn luôn xem nước ta là một Quận, Huyện của họ đã bị tách rời khỏi đất nước họ, và họ muốn thu hồi. Bởi vậy, mỗi khi nước họ hùng mạnh là họ có ngay ý nghĩ là phải đánh chiếm nước ta…

Hồi Đệ nhứt Cộng Hòa, ông Ngô Đình Nhu đã nhìn thấy rõ ý đồ này và ông đã viết rất rõ trong tác phẩm ‘’ Chính Đề Việt Nam ’’, dùng làm nền tảng cho Chính lược của Miền Nam. Tiếc thay, chính lược này đã bị bẻ gãy bởi sự phản bội của đồng minh.

Trong ‘’ Chính Đề Việt Nam ’’, ông Ngô Đình Nhu đã viết:

“Sự chia đôi lãnh thổ đã tạo thành hoàn cảnh cho sự chi phối và sự toan thống trị của nước Tàu đối với Việt Nam tái hiện dũng mãnh, sau gần một thế kỷ vắng mặt. (..) Các lãnh đạo miền Bắc, khi đặt mình vào sự chi phối của Trung Cộng, đã đặt chúng ta trước một viễn ảnh nô lệ kinh khủng. Hành động của họ, nếu có hiệu quả, chẳng những sẽ tiêu diệt mọi cơ hội phát triển của chúng ta, mà còn đe dọa đến sự tồn tại của dân tộc.

Sở dĩ tới ngày nay, sự thống trị của Trung Cộng đối với Việt Nam chưa hình thành, là vì hoàn cảnh chính trị thế giới chưa cho phép, và sự tồn tại của miền Nam dưới ảnh hưởng của Tây phương là một trở lực vừa chính trị vừa quân sự cho sự thống trị đó. Giả sử mà Nam Việt bị Bắc Việt thôn tính, thì Trung Cộng thôn tính Việt Nam chỉ là một vấn đề thời gian.

Trong hoàn cảnh hiện tại, sự tồn tại của miền Nam vừa là một bảo đảm cho dân tộc thoát khỏi ách thống trị của Trung Cộng, vừa là một bảo đảm lối thoát cho các nhà lãnh đạo cộng sản Bắc Việt, khi họ ý thức nguy cơ họ đang tạo cho dân tộc. Nhưng ngày nay họ vẫn tiếp tục ý định xâm chiếm miền Nam thì họ vẫn còn chịu sự chi phối của chính sách chiến tranh xâm lăng của Trung Cộng.
Vì vậy cho nên, sự mất còn của miền Nam, ngày nay, lại trở thành một sự kiện quyết định sự mất còn trong tương lai của dân tộc. Do đó, tất cả nỗ lực của chúng ta trong giai đoạn này phải dồn vào sự bảo vệ tự do và độc lập, và sự phát triển cho miền Nam để duy trì lối thoát cho miền Bắc, và cứu dân tộc khỏi ách thống trị một lần nữa..(..)”
Viễn kiến của ông Ngô Đình Nhu, ngày nay đang là sự thật…

2.- Hiểm họa nội xâm nằm ngay trong nước cũng là có thật

Cộng sản Việt Nam hiện nay có chống Tàu thiệt không?

Theo bản tin từ chánh phủ Việt Nam thì Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã sang Bắc Kinh dể bày tỏ sự tin cậy, trung thành với Bắc Triều, thúc đẩy sự hợp tác toàn diện. Như vậy là ngoan ngoãn bán nước, dâng nguyên vẹn dân tộc và đất nước cho Bắc Triều, theo phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt: « láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai » và tinh thần « láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt ». Ôi thôi, còn gì nước Nam !

Kết luận:

Ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đang tứ bề thọ nạn. Thiên thời đã hết vì Phong trào Cộng sản quốc tế đã tàn. Địa lợi không còn vì chỗ dựa là Trung Quốc, trước kia như răng với môi, nay thì răng đã cắn môi mà Cộng sản Việt Nam vẫn một mực ngoan ngoãn trung thành 16 chữ vàng và 4 tốt…

Dương Thái Sơn

Advertisements